Golfové hole

Golfové hole – club fitting

Golfove hole golfchampion

Nová golfová sezona je před námi. V tomto článku se chci věnovat několika otázkám, které denně řeším při své práci v nášem Fitting Centru. Na základě stovek fittingových schůzek, které jsem vedl, si dovolím směle říci, že řada golfistů se řídí některými obecně rozšířenými stereotypy, které nejsou tak zcela pravdivé. Část z nich se týká vybavení, další pak techniky úderu a jejího vlivu na dosažený výsledek. Je tedy na čase vyvrátit pár mýtů!

Délku golfových holí určuje naše výška a délka paží.

Většina golfistů a golfistek ví, že existují různé tabulky a programy, podle nichž lze stanovit délku holí. Stačí k tomu znát svou výšku a změřit si vzdálenost od zápěstí k zemi. Podle těchto údajů můžeme zjistit, zda potřebujeme standardní golfové hole (ať už si pod tím slovem představíme cokoliv, podrobněji o tom budu psát níže) nebo jejich prodloužené či zkrácené verze. Ano, je těžké proti tomu něco namítat. Měli bychom mít na mysli, že důsledkem zkrácení nebo prodloužení hole není pouze větší pocit pohodlí, ale také zlepšení našich výsledků a úspěšnosti hry. 

Podívejme se nyní na dva příklady:

  1. Dokázali byste si tipnout, jaká je v současnosti průměrná délka driverů u modelů nejlepších značek? Správná odpověď je, že je to přibližně 45,5 palce. A dokázali byste určit průměrnou délku driverů, které používají profesionálové z PGA nebo Eurohpean Tour. Co myslíte, bude stejná? Nikoliv. Pokud byste tyto informace vypátrali, zjistili byste, že jejich drivery jsou dlouhé přibližně 44,5 palce. Tady něco nehraje, že ano? Profesionálové by přece měli chtít odpalovat co nejdále…
  2. Průměrná délka 3 dřeva je dnes přibližně 43,25 palce (narazit lze i na hole dlouhé 43,50 palce). Ještě v 90. letech však trojka dřevo měřila přesně 42 palců. Myslíte, že by golfisté za poslední dvě dekády „vyrostli“ o tolik, že to vedlo k prodloužení golfových holí?

 

Plyne z uvedených příkladů nějaký závěr? Samozřejmě, dokonce několik. Především je nutno říci, že nejvýznamnější výrobci se vlivem konkurenčního tlaku zaměřili v posledních letech na výrobu holí, které umožňují odpalovat míčky na co největší vzdálenost. Je totiž jednodušší prodat „driver s největším dostřelem“ než „driver s největší přesností nebo opakovatelností úderů“. Větší hlavy, které mají vysoký moment setrvačnosti, byly a jsou pouze částečnou kompenzací delšího shaftu, který jako dlouhá páka vede vždy k menší nebo větší ztrátě kontroly a ztěžuje úder danou golfovou holí.

Ve své práci během fittingových schůzek často narážím na skutečnost, že pro golfistu je problém plně ovládnout úder driverem. Dobrým řešením bývá obvykle zkrácení shaftu. Tato úprava zvyšuje kontrolu nad holí a opakovatelnost dobrých úderů. Častokrát je prostě potřeba se podívat pravdě do očí, připustit si, že driver je těžká golfová hůl, a soustředit se na výhody, které přináší hra kratšími dřevy.

Zkracování golfových holí nesouvisí pouze s výběrem vhodné délky hole z hlediska výšky hráče. Kratší hole mohou znatelně zlepšit kvalitu hry a výsledky, protože jsou prostě snadněji ovladatelné a umožňují opakovat správné údery.

Co to znamená „standardní golfová hůl“?

Golfový průmysl navzdory zdání řady golfistů dosud nevyvinul jeden standard pro danou skupinu holí. Týká se to hotových golfových holí, u nichž se většina výrobců snaží více nebo méně měnit jejich parametry, prodloužit nebo zkrátit délku holí, změnit jejich loft nebo lie, aby dosáhli cíleného efektu (který bývá často ve stejné míře marketingový jako kvalitativní).

Od zákazníků nezřídka slyším konstatování, že svou sedmičkou odpalují dále než tou, kterou právě zkoušejí. Nejčastěji místo ověření výsledků na radaru nejdříve navrhnu jednoduchý test, a sice srovnání délky a loftu hole. Obvykle zjistím, že ta „standardní“ sedmička, která má střílet dál, má delší shaft a hlava má snížený loft, který dává ostřejší trajektorii, a tedy i větší vzdálenost. S takovou sedmičkou, která má de facto vlastnosti šestky železa, jednoduše nejde nestřílet dál…

Golfove hole Golfchampion

Protože ve Fitting Centru máme k dispozici vybavení všech předních značek, pokusil jsem se o sestavení přehledu aktuálních tendencí výrobců z hlediska změn parametrů holí. Zaměřil jsem se na letošní modely želez a zhodnotil jsem je ve dvou kategoriích na stupnici 1–3:

  • délka: jak moc daná značka mění délku holí v závislosti na modelu,
  • lofty: v jaké míře se mění lofty u jednotlivých modelů.

Jako referenční bod jsem vždy použil délku a loft železa číslo 6 a zjišťoval jsem průřezově, jak se tyto hodnoty mění v rámci aktuálně dostupných modelů dané značky. Výsledky jsou uvedené v tabulce.

Vysoký úhel u driveru je pro ženy a seniory.

Toto je jeden z mých oblíbených mýtů, kterému se chci věnovat podrobněji. Pravý muž nemůže hrát driverem s loftem 12 stupňů (nebo větším). Vysoký úhel sklonu u driveru je často chybně ztotožňován s vysokou trajektorií letu míčku, která je na úkor vzdálenosti. Částečně je to pravda. Čím větší sklon, tím větší vzletový úhel (anglicky launch angle). Naopak faktorem, který odpovídá za výšku letu míčku je ve skutečnosti rotace (spin). 

Jak vzniká rotace?

Každá golfová hůl má svůj přirozený úhel sklonu (nebo úhel nastavený pomocí regulace). V jednom z předchozích článků o driverech, jsem vysvětloval, že úhel přiblížení hlavy hole ovlivňuje následný vzletový úhel. Ve skutečnosti dráha, po níž vedeme hlavu hole, působí v okamžiku kontaktu s míčkem také na míru rotace, která vzniká při daném úderu.

Výrobci radarů, např. FlightScope nebo TrackMan, vytvořili pro číselné vyjádření síly, která způsobuje rotaci, hodnotu nazvanou spin loft (volně přeloženo „úhel rotace“). Jedná se o rozdíl mezi úhlem přiblížení (angle of attack) a skutečným úhlem, pod nímž míček startuje k letu (dynamic loft – měřený radarem ihned po kontaktu míčku s hlavou).

Golfove hole spin

Vzorec:

Spin loft = dynamic loft – angle of attack

Příklad 1:

Předpokládejme, že driver má loft 12 stupňů. Jestliže vedeme hlavu s nulovým úhlem přiblížení a míček startuje, řekněme, pod úhlem 14 stupňů, pak náš spin loft bude mít podle vzorce přesně 14 stupňů. Při rychlosti kolem 90 mil za hodinu a více to skutečně vede k nárůstu rotace výrazně nad 3 tisíce otáček za minutu (rpm), což má v kombinaci s velkým vzletovým úhlem za následek příliš vysokou dráhu letu a ztrátu vzdálenosti „doletu“ (roll).

Příklad 2:

Změňme nyní jeden parametr a představme si, že hráč začal odpalovat se záporným úhlem přiblížení, například mínus 5 stupňů. Hlava se nemění. Skutečný úhel (dynamic loft) nyní určitě klesne. Na základě řady pozorování lze při jistém zjednodušení předpokládat, že bude přibližně kolem 9 stupňů. Kolik bude nyní činit spin loft podle uvedeného vzorce? 9 – (–5) = 14 stupňů. 

Čili stejně, přičemž míček startuje z mnohem nižší úrovně. Rozdíl je vidět na dvou bočních řezech trajektorie obou odpalů.

Jaký závěr z toho plyne? Především nelze zaměňovat loft driveru a dalších golfových holí s výškou letu míčku a tím i s délkou rány. Odlišná technika úderu nebo drobné chyby povedou k tomu, že výsledky po dobře provedeném fittingu dokáží opravdu překvapit. Nedávno jsem pracoval s hráčem mohutné postavy s výškou přes 1,90 m a rychlostí úderu okolo 105 mil za hodinu. Jediným nedostatkem byl swing driverem s úhlem mínus 4–5 stupňů, přesně jako v 2. příkladu. Jak dopadl náš fitting? Na značce driveru až tak nezáleží, ale parametry vypadaly asi takto:

  • těžký shaft (75 gramů) s vyztuženou spodní sekcí (kvůli velké dynamice by to nemělo být překvapením)
  • tvrdost stiff (opět s ohledem na uvedenou rychlost)
  • hlava driveru 14 stupňů!

Mohlo by se zdát, že tohle není moc „chlapská“ hůl. Ale s těmito parametry se hráči podařilo pravidelně a relativně jednoduše dosahovat 250–260 metrů, zatímco svým dřívějším driverem s velmi lehkým shaftem a úhlem 10,5 stupně (při rozptylu špaginova samopalu) dokázal udělat maximálně 220–230 metrů, protože míček se zastavoval během deseti metrů od dopadu. Právě v tom spočívá úspěch fittingu a schůzka a její výsledky se ne vždy drží zažitých klišé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *