Golfové trendy

Motorická příprava v golfu aneb jak se vyhnout případným zraněním a úrazům

k cemu je v golfu motoricky trenink

Obecně se říká, že sport je zdraví, a je to naprostá pravda. Golf je solidní dávka pohybu na čerstvém vzduchu. Jak už to tak v životě bývá, existuje také druhá strana mince, čili riziko úrazu. Pokud jde o zranění spojená s jakýmkoliv sportem, vždy je velmi důležitá prevence. Profesionální sportovci začínají každý intenzivnější trénink rozcvičkou a končí strečinkem. V golfu tomu není jinak – než se vydáme na několikahodinovou trasu po několikakilometrovém golfovém hřišti, je třeba se taky vhodně motoricky připravit.
Motorická příprava v golfu má pozitivní vliv nejen na snížení pravděpodobnosti úrazu, ale také na dosahované herní výsledky, rozvoj dovedností hráče a jeho vytrvalosti. Na začátku si zodpovězme otázku, čím je zmíněná motorika. Pojem motorika je neoddělitelně spjat s tělesným rozvojem a všeobecnou tělesnou zdatností. Motorika zahrnuje všechny pohyby angažující celé tělo nebo jeho větší část. Tento termín proto označuje široko chápané dovednosti, provádění činností, spojených s pohybem.

Motorická příprava v golfu aneb jak se vyhnout případným zraněním a úrazům

K čemu je v golfu motorický trénink?

Motorický trénink slouží především ke snížení rizika zranění. Umožňuje také prodloužit herní dobu hráčů bez obav z nežádoucích dopadů na zdraví. Za zmínku stojí, že golf je sportem, kde hráče charakterizuje asymetrické držení těla. Golfisté během švihu jinak angažují pravou a levou stranu. Jedna strana je více zapojená čímž je více zatížená. Jak je však všeobecně známo, dlouhodobé zaujímání pozice, která vyvíjí tlak na danou oblast těla a nerovnoměrné zapojení svalů a kloubů, může vést k přetížení nebo dokonce zranění. Aby tomu předejít, musí si golfisté především uvědomit, jak držení těla, vynucené provozováním tohoto sportu, působí na jejich tělo, a přijmout tak preventivní opatření. Jedním z takových preventivních opatření je trénink golfisty. Golfové údery zatěžují především bederní páteř, zápěstí, kolena a kyčle, což jsou oblasti, u kterých je riziko vzniku zranění.

Jaký je účel motorického golfového tréninku?

Účelem motorického golfového tréninku je zvýšit schopnosti těla, které jsou potřebné pro golf, a tím zvýšit odolnost proti únavě a zraněním čímž získáte lepší kontrolu nad vlastním tělem. Golfista, který získal motorickou přípravu ke hře je více odolný, může hrát déle aniž by mu spadla výkonnost a také umí lépe kontrolovat vlastní údery a modifikovat švih. Golfista po absolvování motorického tréninku je připraven, aby hrál lépe, déle a vědomě. Jak je možno se snadno domyslet, má to vliv jak na zdraví, pohodlí i herní výsledky. Dříve této problematice nebylo věnováno tolik pozornosti, nicméně sledování vlivu motorického tréninku na výsledky hráčů ukázaly přímou souvislost mezi těmito dvěma proměnnými. Nyní fyzická příprava je nedílnou součástí rozvoje golfového hráče.

jaky je ucel motorickeho golfoveho treninku

TPI – co to je a jaký to mělo vliv na změnu golfové hry?

Zkratka TPI odkazuje na Titleist Performance Institute, jehož posláním je být předním světovým centrem pro rozvoj hráčů. Institut vyvíjí metody ke zlepšení herního výkonu golfistů. TPI k tomuto účelu využívá inovativní technologie, jako jsou pokročilé metody pro přizpůsobení golfového vybavení, detailní analýzu švihu a kondice hráče. Zkratkou TPI se také označují testy hráčů k posouzení jejich fyzické zdatnosti pro golfovou hru. Nejlepší personální trenéři golfistů mají certifikáty TPI.

TPI iniciovalo změny ve vnímání nejdůležitějších faktorů ovlivňujících rozvoj hráčů golfu a dosažené výsledky. Koncem 20. století byly za nejdůležitější parametry považovány: technika, psychika a vybavení. Nelze popřít, že jde o velmi důležité záležitosti, ale řada studií, pozorování, statistik a závěrů z nich vyvozených ukázala, že pouze tyto aspekty nejsou dostačující. Je zřejmé, že nesmírně důležitá je technika hry, zvládání stresu při hře, stejně jako vhodně zvolené vybavení a golfové příslušenství. Techniku, psychiku a vybavení hráči a trenéři nikdy neignorovali, ale průlomem v celkovém vývoji tohoto sportu byla postava golfisty světové třídy Tigera Woodse, jeho hra a to, co ovlivnilo jeho i další golfisty světové úrovně, a poskytlo jim tak působivé výsledky. Závěry byly jasné – technika, psychika a vybavení golfisty nejsou všechno, pokud jde o maximalizaci dosažených výsledků.

Co odlišuje nejlepší golfisty využívající motorickou přípravu v golfu?

Tiger Woods do značné míry změnil tvář golfu. Výše zmíněné aspekty jako psychika a vybavení zůstaly nezměněny, změnil se však přístup k technice, která byla rozdělena do tří kategorií: základní technika, úderové dovednosti a strategie. Základní technika to je postavení, způsob držení golfové hole, základy švihu a postavení golfového míčku. Schopnost úderu do míčku zahrnuje v sobě následující záležitosti: krátká hra, předpokládání letové trajektorie míčku, atypické údery atp. Nakonec promýšlení strategie, jak hrát na konkrétním golfovém hřišti. Jedná věc je rozdělení techniky na jednotlivé podkategorie. Nicméně nejdůležitější změnou bylo přidání motorické přípravy. Vliv motorické přípravy na rozvoj golfistů a na to, aby snížit riziko vzniku úrazů se ukázalo jako klíčové.

Nejlepší golfisté využívající motorický trénink se vyznačují větší pohyblivostí, větším výkonem, větší silou a lepší účinností kinematické sekvence při švihu. Tím to však nekončí – špičkové hráče od těch průměrných odlišují ještě detailnější aspekty a to jsou: větší síla kyčlí, trupu a paží, větší pohyblivost uvedených oblastí – kyčlí, trupu a paží a také větší stabilita a rovnováha těla. Je možné z toho vyvodit následující důsledky – zlepšení motorických parametrů zlepšuje také golfovou hru. Hráči, kteří se připravují fyzicky, mají lepší celkovou kondici, což výrazně ovlivňuje jejich golfovou formu.

Ovlivňuje síla svalů výkon hráče golfu?

Golf se hraje tak, že se odpaluje míček golfovou holí. Podstatný vliv na konečný výsledek mají dosažené vzdálenosti, bezchybné míření a přesnost úderů. V počáteční fázi hry, kdy jsme daleko od jamky a hrajeme s dlouhými holemi, jsou dosahované vzdálenosti nesmírně důležité. V návaznosti na tento fakt dojdeme k tomu, že síla svalů má vliv na výsledek hráče. Čím větší sílu dáme do úderu, tím větší vzdálenost získáme. Omezení v síle mají vliv na provádění švihu hráčem. Silový trénink zahrnující trup a nohy vede ke značnému zlepšení dosahované vzdálenosti.

Pomůže motorický trénink předejít zraněním?

Správná rozcvička a rozvoj svalové síly mají velký vliv na předcházení úrazům a zraněním golfistů. Jak však ukazují výzkumy a statistiky, v dřívějších letech to dělalo jen velmi málo lidí. Golf se na první pohled zdá být nepříliš dynamickým sportem, proto amatéři tohoto sportu, zejména začátečníci, často tyto nesmírně důležité aspekty opomíjejí. Naštěstí se trochu mění přístup, roste povědomí sportovců o tom, jak se mají na pohybovou aktivitu připravovat, ale zanedbává se rozcvička, jak je vidět při pozorování hráčů na golfovém hřišti. A přece by nikdo nechtěl skončit hru úrazem nebo zraněním, které se může léčit týdny. Zahřáté svaly a klouby lépe reagují na pohyb, zvládnou více, pomaleji se unaví a jsou odolnější.

Výhody plynoucí z motorického tréninku nekončí na prevenci před zraněními, tyto tréninky se také promítají do schopností a dosahovaných výsledků hráče. Zní to lákavě? A přesně tak by to mělo znít! Jak tedy vypadá motorický trénink? V první řadě je třeba zamyslet se nad tím, které části těla jsou při hraní golfu nejvíce namáhány. V této sportovní disciplíně má samozřejmě význam síla úchopu, síla nohou, bederní části a trupu.

pomuze motoricky trenink predejit zranenim

Jak vypadá golfový motorický trénink?

Golfový motorický trénink by měl obsahovat cvičení zlepšující mobilitu, obzvláště následujících tělových partií: oblast ramen, hrudník, bederní část a také těch které mají vliv na rovnováhu, hluboký cit a sílu. Jedná se o výbušná cvičení a plyometrii. Tento trénink by měl obsahovat také silová cvičení. To vše má za cíl zlepšit motorické schopnosti takové jak: rychlost, nervosvalová koordinace, výkonnost, síla, atp.

Jak tedy vypadají takové tréninky v profesionální verzi, čili pod okem trenéra? Zpočátku by měl být proveden důkladný pohovor s hráčem, dále by mělo být provedeno ortopedické a fyzioterapeutické vyšetření. To umožňuje posoudit motorické schopnosti hráče – jeho všeobecnou pohyblivost a individuální parametry jako je flexibilita, rychlost a další pohybové schopnosti. Důležitou záležitostí při takovém pohovoru jsou také předchozí úrazy a zranění, nemoci, operace a všechny jiné překážky, které mají vliv na fyzickou způsobilost. Po takovém pohovoru další etapou jsou testy motorické zdatnosti a kondice, které umožní odhalit potenciální slabá místa. To nám umožňuje nabídnout hráči nejúčinnější pohybový program pro zlepšení konkrétních motorických dovedností. Následně se stanoví tréninkový plán a nezbývá nic jiného, ​​než se pustit do práce. Délka a frekvence tréninků je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech – na času, který hráč může tomu věnovat, na životním stylu, kondici atd.

Můžeme si také zorganizovat trénink na vlastní pěst. V tomto případě je dobré získat trochu teoretických znalostí ohledně nejlepších cviků pro golfisty.

Jak si udržet zdraví a dosáhnout lepších golfových výsledků pomocí motorické přípravy?

Výzkumy ukazují, že pouhých 60 minut týdně věnovaných silovému tréninku umožňuje zlepšit fyzickou přípravu, zdraví a kvalitu hry a – co je neméně důležité – snížit pokles formy po sezóně. Občas stačí pouze několik cviků, které jsou prováděné systematicky a pomůže to snížit riziko vzniku zranění u golfistů.

Motorická příprava by měla jít ruku v ruce s golfovým vybavením. Golfista by měl mít golfové hole zvolené vhodně ke své stavbě těla a predispozicím, protože to má obrovský vliv na provádění švihu, který má přímý vliv na přesnost, preciznost a sílu úderu. Na komfort hry má vliv také ostatní vybavení, takové jak bag a golfový vozík. Je také důležité, aby bylo správně zvolené oblečení a golfová obuv. Golfový dress code bere v potaz především pohodlí a eleganci, ke kterýmu patří kultovní trička s límečkem, pohodlná golfová obuv pánská a golfová obuv dámská, kalhoty s opaskem, u dam mohou být také sukně přiměřené délky a jiné oděvy podobného, sportovního charakteru. Kromě toho je nesmírně důležitá rukavice, která předchází vzniku oděrkám a díky ní hůl v rukou neklouže a držení je pevnější. Na pohodlí během hry má také vliv kšiltovka, která chrání před světelnými paprsky, díky čemu naše údery můžeme snadněji namířit na cíl, kterým je golfová jamka.

Všechny prvky mají na výsledek vliv. Zatímco hráči většinou pamatují na správně zvolené vybavení a vhodné golfové oblečení, motorická příprava je příliš často opomíjena. Nicméně trénink před golfem má stejně důležitý význam, abychom riziko vzniku zranění zredukovali do minima.

Zpět na seznam

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.